Zamknij okno Drukuj dokument

XLIX sesja Rady Gminy Dopiewo

 

Zapraszam na XLIX sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się

w dniu 30 stycznia 2006r. o godz. 1400    w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Dopiewie przy ul. Polnej 1.

 

               Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Dopiewo

1.      Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

4.      Informacja o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

5.      Przyjęcie protokółu  XLVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo. Druk nr 385

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo. Druk nr 386

8.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Usług Komunalnych, Spółka z o.o. z siedzibą w Dopiewie za pobór wody ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Druk nr 387

9.      Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Dopiewo na 2006 rok.  Druk nr 388

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005r., dot. budżetu Gminy na 2006 rok. Druk nr 389

11.  Projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa. Druk nr 390

12.  Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr  II/9/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 2 grudnia 2002r.dot. ustalenia wysokości diet. Druk nr 391

13.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Druk nr 392

14.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo.  Druk nr 393

15.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dąbrowie, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372. Druk nr 394

16.  Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dopiewie. Druk nr 395

17.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo w 2006 roku. Druk nr 396

18.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisja Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w 2006 roku. Druk nr 397

19.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo w 2006 roku. Druk nr 398

20.  Informacja z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

21.  Odpowiedzi na wnioski złożone na poprzedniej sesji Rady Gminy.

22.  Zapytania i wnioski radnych.

23.  Wolne głosy.

24.  Zakończenie XLIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-01-13 11:50:19
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-01-13 11:51:08
Ostatnia zmiana:2006-01-24 13:53:06
Ilość wyświetleń:1245