Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/342/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2021, w miesiącu sierpniu przewidziana jest przerwa wakacyjna Rady Gminy. W tym miesiącu nie odbywają się komisje ani sesja Rady.