Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.13.2016 o umorzeniu postępowania przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników do magazynowania wody pitnej, na terenie działki o nr ewid. 149/2 obręb Trzcielin, Gmina Dopiewo