Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.20.2015 o umorzeniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 21 września 2016 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie namiotowej hali magazynowej, budynku murowanego oraz budynku o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na magazyn wyrobów gotowych na terenie działki o nr ewid. 416/3 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo