Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RPPiOS.6220.5.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych nr 1 i nr 2 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszym niż 10 m3/h na terenie działki o nr ewid. 319/2 w miejscowości Więckowice, gmina Dopiewo