Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu postanowienia z dnia 31 marca 2016r., znak: DLI.II.6621.137.2015.MK.6, wznawiające postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015r., znak: DOII-II-ło-772-117-1399/14/15, uchylającą w części i odmawiającą w tym zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2014r., znak: IR-III.7820.21.2013.3, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, polegającej na budowie drogi krajowej nr S5 (droga klasy ekspresowej) na odcinku Poznań (istniejący węzeł „Poznań Zachód” na autostradzie A2) – Wronczyn (projektowany węzeł „Mosina”) od km 1+605 do km 17+480, realizowanej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” – d. „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód” – d. „Głuchowo”) – Wronczyn (węzeł „Mosina” – d. „Wronczyn”).