OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.123.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lini kablowej SN-15kV do przyłączenia do sieci Enea Operator hali magazynowo-produkcyjnej z wartownią  na terenie działek o nr ewid. 1313/26, 1313/4, 1313/33 1313/36 obręb Plewiska, Gmina Komorniki oraz na działce nr ewid. 228, obręb Gołuski, Gmina Dopiewo