OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.82.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Dopiewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RPPiOS.6733.33.2015 z dnia 1 czerwca 2015r. dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 506/7, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo