W sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań pożytku publicznego Gminy Dopiewo w 2015 r.

Data zarządzenia:
2014-12-18

Numer zarządzenia:
1/14

Podjęte przez:
Wójta Gminy Dopiewo

Zarządzenie wchodzi w życie:
z dniem podpisania