Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo z dnia 22 września 2014r. o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Dopiewo podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy i wyboru wójta w dniu 16 listopada 2014r.