W sprawie:
zmiany Uchwały nr LX/407/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2014 rok

Data uchwały:
2014-05-12

Numer uchwały:
LXVII/456/14

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia