W sprawie:
zmiany uchwały nr LX/407/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2014 rok

Data uchwały:
2014-04-28

Numer uchwały:
LXVI/451/14

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia