Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 15/2013 z dnia 09 grudnia 2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Stawnej w m. Skórzewo, gmina Dopiewo”, powiat poznański, województwo wielkopolskie.