W sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2014 r. na terenie Gminy Dopiewo

Data uchwały:
2013-11-25

Numer uchwały:
LVII/396/13

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, obowiązuje od 1.01.2014 r.