W sprawie:
zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Aquanet Sp. a. w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody dla odbiorców w Skórzewie z rejonu ulic: rejon ul. Jaworowej (od ul. Malwowej do studni wodomierzowej), ul. Przyle

Data uchwały:
2013-11-25

Numer uchwały:
LVII/394/13

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, obowiązuje od 1.01.2014 r.