W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/259/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 4692 z dnia 31.10.2012 r.