W sprawie:
nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówka

Data uchwały:
2012-07-30

Numer uchwały:
XXXIII/226/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 3589 z dnia 14.08.2012 r.