W sprawie:
udzielenia w 2012 r. pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół "Źródełka Żarnowiec"

Data uchwały:
2012-07-30

Numer uchwały:
XXXIII/230/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia