W sprawie:
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlicy wiejskiej w Gołuskach.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXVII/192/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 2421 z dnia 29.05.2012 r.