Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo Nr 531/2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Dąbrowa, stanowiących własność Gminy Dopiewo.