Obwieszczenia Nr IR-V.7840.153.2021.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV  relacji Baczyna – Plewiska na odcinkach pomiędzy słupami nr Md4-Md8 (bez słupów), Lw1-Lw5 (bez słupów), Lw13-Lw17 (ze słupami), Lw16-Lw17 (bez słupów), Lw34-Lw35 (ze słupami), Do20-Do21 (ze słupami), Do22-Do23 (ze słupami) oraz pojedynczych działek na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska w odcinkach z uzyskanymi wcześniej pozwoleniami na budowę”.