Obwieszczenia Nr IR-V.7840.134.2021.9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 września 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV  relacji Baczyna – Plewiska na odcinkach: słup nr Do14-SE Plewiska, w wyłączeniem przęseł Do20-Do21, Do22-Do23”