Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla podmiotu Goluski Sp. z o.o.