Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych dla Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.