RPPiOS.6220.8.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładów Mięsnych Wiwa A.J. Wróblewscy Sp. j. poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny na terenie działki o nr ewid. 288/7 obręb Dopiewo, Gmina Dopiewo.