Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo Nr 274/2021 z dnia 26.02.2021 r.,  w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych, wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości