Rada Gminy informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 1500 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.      Szczepienia nauczycieli w ramach Narodowego Programu Szczepień.

3.      Rekrutacja do przedszkoli.

4.      Analiza działalności kanałów komunikacyjnych Gminy Dopiewo.