Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:

Termin składania:  14 grudnia 2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  14 grudnia 2020 r. godz. 10:15