Rada Gminy informuje, że planowane na dzień 2 listopada 2020 r. posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się w Domu Strażaka w Dopiewie o godz. 1400, a nie jak wcześniej informowano w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.