Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/206/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2020, w miesiącu sierpniu przewidziana jest przerwa wakacyjna Rady Gminy. W tym miesiącu nie odbywają się komisje ani sesja Rady.