Rada Gminy informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.       Opinia w sprawie petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.