W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXIV/213/04 z dnia 17 maja 2004 roku dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia przez Gminę Dopiewo Miastu Poznań wykonania zadania publicznego, polegającego na odprowadzeniu i oczyszczeniu ście

Data uchwały:
2005-03-29

Numer uchwały:
XXXVI/307/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia