Rada Gminy informuję, że w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

 

1.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.     Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.

3.     Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

4.     Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w rejonie ul. Maratońskiej w Skórzewie.

5.     Wniosek w sprawie utworzenia nowej formy ochrony przyrody w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w miejscowości Skórzewo, przy ul. Kolejowej.

6.     Wniosek w sprawie zakazu palenia w kominkach na terenie Gminy Dopiewo.