Rada Gminy informuje, że w dniu 16 września 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Propozycje lokalizacji przebiegu projektowanej linii 400 kV Baczyna-Plewiska.

3.       Wniosek w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ul. Polnej w miejscowości Skórzewo.

4.       Wniosek w sprawie obniżenia stawek za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dla infrastruktury światłowodowej.

5.       Dofinansowanie dla Gminy Komorniki dotyczące likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego i budowy skrzyżowania bezkolizyjnego (wiadukt) w   ciągu ul. Kolejowej w Plewiskach.