OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.3.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, budowie szafy kablowej SK-4, na terenie działek o nr ewid. 44/50, 44/22, 44/55, 44/53, 44/54, 44/56, 44/57, 44/58, 44/59, 44/60 obręb Trzcielin,  gmina Dopiewo