Załącznik Nr1       Plan dochodów budżetowych Gminy Dopiewo na 2004r.
Załącznik Nr1a     Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2004r.
Załącznik Nr2       Plan wydatków budżetowych Gminy Dopiewo na 2004r.
Załacznik Nr2a     Wydatki na zadania zlecone na 2004r.