<>

Rada Gminy informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wypracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

3.       Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Dopiewie oraz Komendantem Straży Gminnej w Dopiewie w celu omówienia spraw dotyczących porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na terenie Gminy Dopiewo.