Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Plik w załączeniu.