Rada Gminy informuję, że w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

1.    Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.

2.    Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2019 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.

3.    Opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.    Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp w Konarzewie, dla działek o nr ewid. 309, 300, 299, 298, 297, 296 oraz 294/10.

5.    Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp w Konarzewie, dla działek o nr ewid. 542/10, 542/17 i 542/9.

6.    Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp w Skórzewie, dla działki nr ewid. 1106.

7.    Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp w Dąbrówce, w rejonie ul. Widok dla działek o nr ewid. 99/54, 66/53, 99/49.

8.    Wniosek w sprawie zmiany Studium dla działki o nr ewid. 105/16 w Trzcielinie.