Rada Gminy informuję, że w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.    Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.

2.    Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2019 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.

3.    Opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.    Analiza liczby oddziałów w szkołach podstawowych w Skórzewie w najbliższych latach w świetle działań Rady Gminy Dopiewo.