Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budzetowego. Plik w załączeniu.