W sprawie:
zatwierdzenia taryf Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie za pobór wody ze zbiorowego zaopatrzenia we wodę

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/288/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.03.2005r.