W sprawie:
zmiany Uchwały XIX/173/03 Rady Gminy Dopiewo z 29.12.2003 dot. budżetu na 2004r.

Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XXXIII/277/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia