W sprawie:
nadania nazwy ulicy we wsi Gołuski

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/286/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkop.