Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.8.2015 o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali nr 3 o pomieszczenie myjni na terenie działki o nr ewid. 637/3 w miejscowości Dopiewo