W sprawie:
udzielenia w 2014 r. pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół "Źródełka Żarnowiec"

Data uchwały:
2014-04-28

Numer uchwały:
LXVI/449/14

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia