Data posiedzenia:
2013-04-22

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad XLV sesji Rady Gminy.
4. Informacja o przyjęciu protokołu XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
5. Informacja o przyjęciu protokołu XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
7. Zapytania i wnioski sołtysów.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Starowiejska we wsi Gołuski.
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Irysowa we wsi Gołuski.
10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Stokrotki we wsi Gołuski.
11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Świt we wsi Skórzewo.
12. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/282/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2013 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
16. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi.
17. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.
18. Zapytania i wnioski radnych.
19. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Dopiewo.


Uwagi:
XLV sesja Rady Gminy Dopiewo się w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1 w Dopiewie.