W sprawie:
zmiany Uchwały Nr IX/72/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/36/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2011 rok.

Data uchwały:
2011-08-08

Numer uchwały:
X/84/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia