Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Nr 7 poz. 154 z dnia 19 stycznia 2007 rok