Zamknij okno Drukuj dokument

LIII sesja Rady Gminy Dopiewo

O G Ł OS Z E N I E 

w dniu 24 kwietnia  2006r. o godz. 1400    w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Dopiewie przy ul. Polnej 1.

 

     Prządek obrad LIII sesji Rady Gminy

 

1.      Otwarcie LIII sesji Rady Gminy Dopiewo

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Gminy Dopiewo

4.      Informacja o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

5.      Przyjęcie protokółu z LII sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo.

7.      Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał za 2005r.

8.      Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Wójta Gminy Dopiewo w 2005r. w tym:

1) Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno  Administracyjnego,

          2) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,

          3) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania  

              Problemów Alkoholowych,

          4) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

          5) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie,

9.      Rozpatrzenie  sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo  z wykonania budżetu za 2005r.

1)      przedstawienie Radzie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

2)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

3)      dyskusja

4)      głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo za 2005 rok. Druk nr 414

10.  Projekt uchwały w sprawie  wniesienia jako aportu rzeczowego do Zakładu Usług Komunalnych, Spółki z o.o. z siedzibą w Dopiewie  składników majątku gminy Dopiewo . Druk nr 415

11.  Projekt uchwały w sprawie  oddanie w użyczenie gminnego wodociągu w miejscowości Więckowice i  Drwęsa. Druk nr 416

12.  Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005r., dot. budżetu Gminy na 2006 rok. Druk nr 417

13.  Odpowiedzi na wnioski radnych.

14.  Zapytania i wnioski radnych.

15.  Wolne głosy.

16.  Zakończenie LIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy Dopiewo
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad LII sesji Rady Gminy Dopiewo
 4. Informacja o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Przyjęcie protokółu z LI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 6. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005r., dot. budżetu Gminy na 2006 rok. Druk nr 410
 7. Projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicom we wsi Drwęsa. Druk nr 411
 8. Projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w Zakrzewie. Druk nr 412
 9. Projekt uchwały w sprawie  wniesienia jako aportu rzeczowego do Zakładu Usług Komunalnych, Spółki z o.o. z siedzibą w Dopiewie  składników majątku gminy Dopiewo . Druk nr 413
 10. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i sołtysów. Druk nr 414
 11. Projekt uchwały w sprawie  oddanie w użyczenie gminnego wodociągu w miejscowości Więckowice – Drwęsa. Druk nr 415
 12. Informacja z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 13. Odpowiedzi na wnioski radnych.
 14. Zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zakończenie LII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-03-31 09:51:48
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-03-31 09:52:12
Ostatnia zmiana:2006-04-14 09:30:44
Ilość wyświetleń:1188